Branże dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego wymagają kompleksowej usługi zarządzania komunikacją międzynarodową. Potrzeba ta nie ogranicza się do ogólnej dokumentacji. Konieczne jest opracowanie pełnej strategii lokalizacji i internacjonalizacji, z uwzględnieniem osobnych usług tłumaczenia, edycji układu, lokalizacji, korekty i testowania wszystkich treści.
„Potrzeba ta nie ogranicza się do ogólnej dokumentacji. Konieczne jest opracowanie pełnej strategii lokalizacji i internacjonalizacji dla wszystkich treści”.

 
SeproTec nie jest zwykłą firmą tłumaczeniową. Jesteśmy przedsiębiorstwem o zasięgu globalnym, działającym w 9 krajach i specjalizującym się w usługach internacjonalizacji obejmujących cały świat. Firma SeproTec wnosi znaczącą wartość dodaną do zarządzania komunikacją wielojęzyczną, oferując takie specjalistyczne usługi jak:

Firma SeproTec dysponuje także wyspecjalizowanym zespołem oferującym wsparcie procesu tłumaczenia i lokalizacji treści wymaganych w różnych obszarach branży: