Internacjonalizacja to jedna z podstaw dzisiejszej branży infrastrukturalnej, architektonicznej i prac budowlanych. Globalizacja i rozwój przemysłu doprowadziły do rozszerzenia działalności dużych przedsiębiorstw zajmujących się tworzeniem i rozwojem infrastruktury. Biura architektoniczne również doświadczyły internacjonalizacji, rozwijając swą działalność na wiele krajów na całym świecie.„Przemysł potrzebuje wysokiej jakości wielojęzycznych usług pozwalających wyeliminować bariery w komunikacji.”.

Jest to być może jedna z branż, która w największym stopniu odczuła wzrost zapotrzebowania na wielojęzyczne usługi pozwalające wyeliminować bariery w komunikacji i ograniczenia w rozwoju. Szkolenia dla pracowników, programy mające na celu poprawę bezpieczeństwa i ochrony środowiska, oferty projektowe i raporty administracyjne - wszystko to przyczynia się do tworzenia dokumentacji niezbędnej do realizacji celów biznesowych. 
Przez ostatnie 10 lat firma SeproTec blisko współpracowała z klientami działającymi w tej branży, głównie w następujących obszarach:

Firma SeproTec świadczy najczęściej następujące usługi dla branży infrastrukturalnej: