Marketing to jedna z najbardziej kreatywnych dziedzin działalności biznesowej. Tłumaczenie marketingowe to z kolei jedno z najbardziej złożonych zadań. Zlecenia realizowane dla działów marketingowych muszą spełniać rygorystyczne kryteria. Ważna jest np. wiedza socjologiczna na temat rynku docelowego. Dział tłumaczeń i lokalizacji firmy SeproTec współpracuje z tłumaczami specjalizującymi się w reklamie i marketingu. Są to zawodowi tłumacze o bogatej wiedzy, posiadający wysokie umiejętności językowe oraz znający wiele rejestrów językowych, kolokwializmów i metafor.

Tłumaczenie marketingowe polega głównie na przystosowaniu komunikatu źródłowego do realiów rynku docelowego. Wymaga to nie tylko dokładnej znajomości języka, ale też społeczeństwa, różnic kulturowych i różnych rodzajów mediów.„Transkreacja to swobodniejsza i bardziej kreatywna forma tłumaczenia”.

Transkreacja nie może być dosłowna. Musi natomiast spełniać wspomniane kryteria. Dlatego jest to swobodniejsza i bardziej kreatywna forma tłumaczenia 
Firma SeproTec tworzy wartość dodaną, realizując następujące rodzaje usług:

Firma SeproTec świadczy najczęściej następujące usługi dla branży marketingowej: