MOTORYZACJA

Organizacje działające w branży motoryzacyjnej (popularni producenci samochodów, dostawcy części i surowców, dystrybutorzy itd.) muszą skutecznie sprostać potrzebie tworzenia wielojęzycznej dokumentacji w sposób wydajny i oszczędny.

Klienci SeproTec realizują swoje cele także dzięki wykorzystaniu naszych najbardziej zaawansowanych procesów dla każdego rodzaju dokumentacji: podręczników technicznych (rzetelność i dokładność), podręczników użytkownika (przejrzystość i zwięzłość), materiałów promocyjnych i treści witryn internetowych (wizerunek reklamowy i dbałość o szczegóły).

„Nasze rozwiązania: wydajne i rozsądne pod względem kosztów tworzenie dokumentacji wielojęzycznej”.

 
Nasze procesy kontroli jakości spełniają zalecenia J2450 dla branży motoryzacyjnej opublikowane przez Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji (ang. Society of Automotive Engineers, SAE).

Nasze usługi w tej branży obejmują tłumaczenie i zarządzanie oprogramowaniem i dokumentacją techniczną:

LOTNICTWO

Niewiele branż polega na precyzyjnej dokumentacji technicznej w stopniu większym,  niż branża lotnicza. Tłumaczenie i lokalizacja mają kluczowy wpływ na pomyślną realizację zadań w tym jakże ważnym sektorze. Firma SeproTec to najlepszy dostawca usług zarządzania wielojęzyczną dokumentacją techniczną dla branży lotniczej, obejmującej podręczniki projektowania, podręczniki konstrukcji i konserwacji statków powietrznych (silniki, kadłuby, skrzydła, właściwości aerodynamiczne), dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa i postępowania w nagłych przypadkach, materiały szkoleniowe dla załóg, materiały poświęcone kontroli ruchu lotniczego, procedury kontroli celnej, procedury importu i eksportu oraz materiały wykorzystywane przy konstruowaniu statków powietrznych i zarządzaniu nimi.

„SeproTec to najbardziej niezawodny partner obsługujący wielojęzyczną dokumentację techniczną”.Firma SeproTec dysponuje umiejętnościami, wiedzą specjalistyczną i językową oraz zasobami potrzebnymi by sprostać globalnym potrzebom branży lotniczej.


Firma SeproTec świadczy najczęściej następujące usługi dla przemysłu lotniczego:

Dokumenty do pobrania w formacie PDF: