Od czasu stworzenia pierwszego mikroprocesora przez firmę Intel w 1971 r. sektor technologii informacyjnej przeszedł radykalne zmiany. Sukces gospodarczy, ogromne inwestycje kapitałowe, entuzjazm i okres wykładniczego wzrostu dały początek tzw. epoce posttechnologicznej.

Społeczeństwo doprowadziło do zwiększenia początkowego zapotrzebowania na technologię jako taką. W związku z tym przedsiębiorstwa działające w branży dostrzegają, że muszą przystosować się do nowych wyzwań. Zamiast „surowych” specyfikacji technologicznych, użytkownicy bardziej cenią inne aspekty produktów, takie jak łatwość użytkowania, dostępne aplikacje, niezawodność i bezpieczeństwo. Liczy się wartość, jaką tworzy technologia, a nie technologia sama w sobie.„Doświadczenia użytkowników w dużej mierze zależą od przystosowania języka”.

Firma SeproTec wykorzystuje swą wiedzę na temat potrzeb branży technologicznej, oferując szereg wyspecjalizowanych usług. Nasze doświadczenie z pracy nad tłumaczeniem i lokalizacją dla przedsiębiorstw technologicznych obejmuje treści takie jak: podręczniki produktów, dokumentacja techniczna i prawna, lokalizacja oprogramowania, edycja dokumentów technicznych, tłumaczenie maszynowe, zarządzanie terminologią i korekta oraz wszelkiego rodzaju tłumaczenia ustne. Ponadto dzięki zaangażowaniu naszego zespołu na rzecz jakości i precyzji jesteśmy niezawodnym partnerem, skutecznie odpowiadającym na potrzeby każdego przedsiębiorstwa działającego w tym sektorze. 
Firma SeproTec posiada zasoby i doświadczenie potrzebne do pomyślnego zlokalizowania treści dotyczącej dowolnego produktu:

Firma SeproTec świadczy najczęściej następujące usługi dla branży technologicznej:Dokumenty do pobrania w formacie PDF: