Jako uzupełnienie tłumaczenia i lokalizacji oprogramowania firma SeproTec oferuje usługę testowania obejmującą kontrolę działania, jak i języka użytego w oprogramowaniu.

Usługa testowania pozwala nam zagwarantować, że gotowy produkt zostanie właściwie wprowadzony na rynku docelowym.

Rodzaje testów:

Testowanie działania: polega na wykonaniu analizy wszystkich możliwych usterek. Każdy przypadek jest po kolei sprawdzany w fazie przedprodukcyjnej. Jeżeli podczas tego procesu znaleziona zostanie usterka, następuje „przekodowanie” produktu w celu jej usunięcia.

Testowanie języka: podczas pracy z oprogramowaniem tłumacz i korektor często stwierdzają, że nie dysponują odpowiednim kontekstem. Wpływa to na podejmowane przez nich wybory językowe. Podczas tego drugiego etapu testowania ekspert językowy sprawdza ich pracę, upewniając się, że gotowy produkt jest spójny i zrozumiały.


W firmie SeproTec każdy przypadek jest analizowany indywidualnie, a klientom oferuje się rozwiązania dostosowane do ich potrzeb.