Transkrypcja w wielu językach to usługa polegająca na konwersji treści plików audio lub wideo w różnych językach do formatu tekstowego w celu jego późniejszego wykorzystania. Treści transkrybowane są później edytowane w celu zapewnienia ich czytelności.

SeproTec od 25 lat świadczy usługi transkrypcji w ponad 120 językach, głównie przy pomocy językoznawców, których językiem ojczystym jest język docelowy.

Dodanie transkrypcji do treści na stronie internetowej, wraz z plikiem audio lub wideo,
poprawia pozycjonowanie SEO oraz klasyfikację w rankingach wyszukiwarek
treści multimedialnych.

SeproTec świadczy usługi transkrypcji na następujące cele:

Wydarzenia

Transkrypcję wykonuje się podczas posiedzeń rady gminy, rady zarządu, publicznych wystąpień, seminariów, kongresów lub spotkań w celu zachowania pisemnej kopii wystąpień, które można następnie wykorzystywać na cele utworzenia raportów dot. decyzji na rzecz osób trzecich, analizy treści lub częściowego odtworzenia w sieciach społecznościowych.

Rozprawy sądowe i działania policyjne

Transkrypcja sądowa polega na zapisie treści ustnych w formacie pisemnym w celu przedstawienia tekstu jako dowód z dokumentu na rozprawie lub w toku postępowania sądowego. W tym celu konieczna jest dosłowna transkrypcja treści, bez poprawek, zmian czy usuwania błędów lub powtórzeń.  Jeśli jest to konieczne, możemy wystawić zaświadczenie o obiektywności, które potwierdza, że transkrypcja została wykonana przez językoznawców niepowiązanych z osobami, których wypowiedzi są transkrybowane.

Badania i rozwój

Wysokiej jakości usługa transkrypcji projektów badań i treści naukowych z zachowaniem poufności i terminów dostaw wskazanych przez badaczy, laboratoria i organizacje prowadzące badania.

Przygotowanie do usługi lokalizacji

Czasami transkrypcje filmów wideo lub plików audio są wykonywane w ramach przygotowania do lokalizacji, adaptacji i tłumaczenia w przypadkach, gdy brak jest harmonogramu procesu.

 

Nasza oferta