Miliony osób na całym świecie wykazują różnego rodzaju niepełnosprawności słuchu czy wzroku. Usługi wspomagające komunikację, takie jak np. napisy zamknięte (closed captioning), napisy dla osób niesłyszących lub słabosłyszących (SDH), audiodeskrypcja lub tłumaczenia języka migowego wspomagają integrację osób z niepełnosprawnością słuchu lub wzroku i pomagają im w pełni korzystać z treści multimedialnych, telewizji, platform z wideo na życzenie, wideotutoriali, platform szkoleniowych, filmików korporacyjnych, seminariów, dyskusji, itd.

SeproTec świadczy usługi stanowiące ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych poprzez adaptację treści multimedialnych i dostosowywanie ich do większego grona odbiorców, w ten sposób spełniając normy międzynarodowe.

Napisy zamknięte (Closed Captioning lub CC)


Napisy zamknięte pozwalają widzowi niesłyszącemu dźwięku wyobrazić sobie treści i w identyczny sposób zrozumieć opowiadaną historię.

Napisy zamknięte to ścieżka dźwiękowa zapisana w formacie pisemnym. Pojawiają się podczas odtwarzania filmu. Napisy zamknięte, w odróżnieniu od zwykłych napisów, zawierają, oprócz dialogów, opis dotyczący tego, kto jest autorem wypowiedzi lub wszelkich innych dźwięków, które są ważne dla widza. Opisywane są różnego rodzaju dźwięki takie jak śmiech, oklaski, utwory muzyczne czy tekst piosenki lecącej w tle.

 

Ta technika sprawia, że treści są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami słuchu i pozwala cieszyć się im filmem. W wielu krajach obowiązek wyświetlania zamkniętych napisów jest nałożony na mocy przepisów prawa.

 

Napisy dla osób niesłyszących lub słabosłyszących (SDH lub HoH)


Osoby dla osób niesłyszących lub słabosłyszących (w skrócie SDH lub HoH z uwagi na nazwę angielską) są różne od napisów zamkniętych w kilku aspektach. Najważniejsza różnica dotyczy wykorzystanego systemu kodowania, z czym wiąże się możliwość odtwarzania na urządzeniach o wysokiej rozdzielczości.

Napisy SDH tak jak napisy zamknięte pomagają osobom niesłyszącym lub słabosłyszącym oraz sprawiają, że treści są bardziej dostępne dla różnego rodzaju osób, ponieważ:


Różnice pomiędzy napisami zamkniętymi i napisami SDH lub HoH

 Napisy zamknięteNapisy SDH/HoH
WyglądWyświetlane są jako biały tekst na czarnym pasku.Wyświetlane są w identycznej czcionce jak napisy przetłumaczone.

Zwykle wyświetlane są w kolorach, aby odróżnić, kto jest autorem wypowiedzi.
LokalizacjaMożna je wyświetlać w różnych częściach ekranu, co jest przydatne w celu rozróżnienia mówców, nałożenia na siebie rozmów i zapobiegnięcia zasłanianiu ważnych wydarzeń lub elementów filmu.Zwykle są wycentrowane i zablokowane w dolnej części ekranu, ok. jednej trzeciej wysokości.

Ważne dźwięku rozlegające się jednocześnie z dialogami są opisywane w prawym górnym rogu ekranu.
KodowanieSą one kodowane jako strumień poleceń, kodów sterujących i tekstu.Zwykle są kodowane jako grafiki rastrowe, szereg małych punktów lub pikseli, kompatybilny z urządzeniami HDTV o wysokiej rozdzielczości (telewizja kablowa, satelitarna itd.).
Tłumaczenia Pozwalają na wprowadzenie tekstu w j. oryginalnym oprócz tłumaczenia.

Język migowy


Język migowy to system znaków umownych wykonywanych przy użyciu gestów, wykorzystywany w celu porozumiewania się przez osoby głuchonieme lub osoby żyjące lub wchodzące w interakcję z takimi osobami. Ma własny system gramatyczny i słownictwo. Stanowi odrębny język i nie należy uznawać go za tłumaczenie z języka ustnego.

 

Tłumacze języka migowego często wykonują swoją pracę na żywo, nawet w studiach nagraniowych. Stanowi to alternatywę do napisów treści multimedialnych.Audiodeskrypcja


Audiodeskrypcja to narracja opisująca najważniejsze elementy wizualne treści audiowizualnych, która pomaga widzom niewidomym lub z wadą wzroku. W ten sposób opisuje się szczegółowo treści wizualne. Opis ten pojawia się zwykle w naturalnych przerwach ścieżki dźwiękowej, czasami również podczas dialogu, jeśli następuje taka potrzeba. Dzięki niemu osoby z zaburzeniami wzroku mogą w pełni cieszyć się występami, filmami, sztukami plastycznymi, wystawami czy wydarzeniami kulturalnymi.