Nasza platforma walidacji służąca do zarządzania treścią udostępniana klientom firmy SeproTec to rozwiązanie internetowe pozwalające zoptymalizować nadzór nad projektami lokalizacji oraz ułatwiające rewizję i walidację bieżącej pracy.

Oto główne funkcje tego narzędzia: