Álvaro Paradinas
Dyrektor generalny ds. korporacyjnych
María Azqueta
Globalny dyrektor ds. tłumaczeń, treści cyfrowych i sztucznej inteligencji
Álvaro Álvarez
Globalny dyrektor ds. tłumaczeń ustnych
Noelia Podadera
Dyrektor finansowy
Paco Martín
Globalny dyrektor ds. tłumaczeń i technologii dot. własności intelektualnej
Anita Natoli
Globalny dyrektor ds. zgłoszeń własności intelektualnej
Mª Pilar Vega
Dyrektor ds. zasobów ludzkich
Carlos Vidal
Dyrektor ds. administracji i zapewnienia jakości
Alejandra de la Lama-Noriega
Dyrektor ds. marketingu i komunikacji