POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej polityki jest poinformowanie podmiotów danych o różnych rodzajach przetwarzania danych osobowych realizowanego przez organizację za pośrednictwem witryny internetowej zgodnie z przepisami ustawy organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (hiszpańska ustawa o ochronie danych) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

 


1. IDENTYFIKACJA I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 

Organizacja SEPROTEC TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, S.L.U. (dalej SEPROTEC LUB SEPROTEC MULTILINGUAL SOLUTIONS) z siedzibą pod adresem: Calle Valle de Alcudia 3, 28232, Las Rozas, Madryt, Hiszpania, numer identyfikacji podatkowej (NIF) B-82695842, numer telefonu do kontaktu: +34 91 204 8700, adres e-mail: privacy@seprotec.com

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

GRUPO ATICO34, S.L., z siedzibą pod adresem PASEO DE LA CASTELLANA, 95, PIĘTRO 15, 28046 MADRID, HISZPANIA, numer identyfikacji podatkowej (NIF) B-87186177, telefon do kontaktu: + 34 914 896 419, adres e-mail: lopd-gdd@atico34.com

 


2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

UŻYTKOWNICY STRONY ADMINISTRATORA LUB ODWIEDZAJĄCY

 

Przetwarzamy dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularzy dostępnych w witrynie internetowej do następujących celów:

Włączenie opcji pobierania treści promocyjnych. Rejestracja na wydarzenia, webinaria i/lub konferencje.

 

 

KLIENCI

 

Przetwarzamy dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularzy dostępnych w witrynie internetowej do następujących celów:

 

 

DOSTAWCY

 

Przetwarzamy dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularzy dostępnych w witrynie internetowej do następujących celów:

 

 

KANDYDACI I OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRACĘ

 

Przetwarzamy dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularzy dostępnych w witrynie internetowej do następujących celów:

 

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 

UŻYTKOWNICY STRONY ADMINISTRATORA LUB ODWIEDZAJĄCY

 

 

 

KLIENCI

 

 

 

DOSTAWCY

 

 

 

KANDYDACI I OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRACĘ

 

 


4. WARUNKI I KRYTERIA PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Wszelkie przekazywane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zgromadzone. Gdy dane nie będą dłużej potrzebne do celów przetwarzania, zostaną zachowane i należycie zablokowane w sposób umożliwiający ich udostępnienie (w zależności od wymagań) upoważnionym organom administracji publicznej, sędziom, sądom lub prokuratorom przez ustawowy okres umożliwiający podejmowanie działań sądowych wynikających ze stosunków z klientem lub przez przewidziane prawem okresy przechowywania.

 

W przypadku wysłania nam swojego CV będziemy przechowywać dane przez okres nieprzekraczający jednego roku od momentu otrzymania.

 

 Okres blokady danych:

 


 

5. AUTOMATYCZNE DECYZJE I PROFILOWANIE

 

Witryna tworzy profile, korzystając z własnych i zewnętrznych reklam behawioralnych oraz analitycznych plików cookie, niezwiązanych z automatycznym podejmowaniem decyzji mających skutki prawne lub znacząco wpływające na użytkowników witryny.

W każdej chwili użytkownik ma możliwość odrzucenia stosowania plików cookie tworzących profile w celu wyświetlania mu spersonalizowanych reklam, bez wpływu na funkcjonalność serwisu.


 

6. ODBIORCY

 

W toku przetwarzania danych osobowych organizacja może przekazać wspomniane dane następującym osobom trzecim:

 


 

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM

 

Organizacja przekazuje dane na poziomie międzynarodowym, zachowując odpowiedni poziom ochrony i wszystkie niezbędne gwarancje, zgodnie z ustawowymi i wykonawczymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Wspomniane przekazywanie danych odbywa się na mocy artykułu 49 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

  Dane są przekazywane do podmiotów SeproTec zlokalizowanych w Polsce, Szwajcarii, Niemczech i USA.

 

  

8. PRAWA

 

Podmioty danych mogą w dowolnym momencie i bezpłatnie skorzystać z praw do: korekty i usunięcia i dostępu do danych. Ponadto mogą zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, zażądać przeniesienia swoich danych (jeżeli jest to technicznie wykonalne) lub wycofać zgodę na przetwarzanie. W zależności od przypadku podmioty danych mogą zażądać zaniechania wydawania decyzji w swojej sprawie wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania, w tym profilowania.

  W tym celu należy skorzystać z formularzy udostępnionych przez organizację lub wysłać wniosek na adres pocztowy lub adres e-mail wskazany powyżej. Jednak do celów potwierdzenia tożsamości możliwe jest zażądanie dowodu tożsamości lub innego podobnego dokumentu, jeśli nie można tego zrobić w inny, mniej bezpośredni sposób.  

  W razie podejrzenia naruszenia swoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie w przypadku niezadowolenia z egzekwowania swoich praw, podmiot danych może złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego (w tym przypadku do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych) za pośrednictwem następującej witryny internetowej: www.agpd.es.

  Zgodnie z postanowieniami artykułu 21 ustawy nr 34/2002 w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego podmiot danych, który nie chce otrzymywać informacji dotyczących naszych usług, może zrezygnować z subskrypcji, wysyłając na adres e-mail privacy@seprotec.com wiadomość z wyrażeniem UNSUBSCRIBE (ANULOWANIE SUBSKRYPCJI) w wierszu tematu.

 

 

9. PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH

 

Podmiot danych gwarantuje, że przekazywane informacje są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne oraz niniejszym zobowiązuje się do zgłaszania wszelkich zmian danych przekazywanych za pośrednictwem kanałów wskazanych do tego celu w punkcie pierwszym niniejszej polityki. Podmiot danych ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty bezpośrednie i/lub pośrednie wynikające z naruszenia tego obowiązku.

  Podmiot danych przekazujący dane osób trzecich niniejszym oświadcza, że uzyskał zgodę osoby trzeciej i zobowiązuje się poinformować osobę trzecią o informacjach zawartych w tym punkcie, zwalniając organizację ze wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z niedopilnowania tego obowiązku.

 

 

10. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 

Media społecznościowe są częścią codziennego życia wielu internautów. Z myślą o nich firma stworzyła różne profile w niektórych mediach.

Wszyscy użytkownicy odwiedzający naszą witrynę internetową mają możliwość dołączenia do naszych sieci lub grup społecznościowych.

Należy jednak pamiętać, że o ile nie żądamy danych w sposób bezpośredni (na przykład poprzez akcje marketingowe, konkursy, promocje lub w inny właściwy sposób), to owe dane będą należeć do odpowiedniego serwisu społecznościowego. Z tego względu zaleca się ostrożne zapoznanie się z treścią warunków użytkowania i polityką prywatności stosownych podmiotów, a także upewnienie się, że dokonano konfiguracji preferencji dotyczących przetwarzania danych.

 

 

11. ZMIANY/AKTUALIZACJE

 

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie/aktualizacji na podstawie ustalonych wymogów prawnych lub w celu dostosowania niniejszej Polityki do instrukcji wydanych przez hiszpańską Agencję Ochrony Danych lub zmian w naszej witrynie internetowej.

W związku z tym użytkownicy powinni od czasu do czasu sprawdzać niniejszą Politykę prywatności.

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki należy skontaktować się z firmą SEPROTEC za pośrednictwem następującego adresu e-mail: privacy@seprotec.com.

 

 

 

 

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Celem niniejszej polityki jest przekazanie podmiotom danych informacji na temat plików cookie wykorzystywanych w niniejszej witrynie internetowej zgodnie z postanowieniami ustawy nr 34/2002 z dnia 11 lipca w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego oraz RODO.

 


1. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE. CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

 

Pliki cookie to pliki pobierane na komputer, smartfon lub tablet użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do niektórych witryn internetowych. Korzystanie z plików cookie zapewnia szereg korzyści związanych ze świadczeniem usług na rzecz społeczeństwa informacyjnego, takich jak:
(a) Poprawa komfortu przeglądania witryny dla jej użytkowników;
(b) Umożliwienie użytkownikowi dostępu do różnych usług oferowanych w witrynie internetowej;
(c) Unikanie konieczności dostosowywania przez użytkowników wstępnie zdefiniowanych ustawień przy każdych odwiedzinach w witrynie;
(d) Sprzyjanie sprawnemu funkcjonowaniu witryny internetowej i pomoc w świadczeniu usług poprzez uprzednią analizę informacji uzyskanych z pobranych plików cookie.
(e) Umożliwienie witrynie internetowej wykonywania takich zadań jak przechowywanie i pobieranie informacji na temat nawyków użytkowników lub urządzeń użytkowników. W zależności od zawartych informacji i obsługi komputera pomagają one rozpoznać użytkownika.

  Większość przeglądarek internetowych standardowo akceptuje pliki cookie. Niezależnie od przypadku tymczasowe i trwałe pliki cookie można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

  Należy pamiętać, że w celu zapewnienia jak najlepszego komfortu użytkownika włączenie plików cookie jest niezbędne. Dotyczy to w szczególności technicznych plików cookie, które są wymagane do identyfikacji zarejestrowanego użytkownika przy każdorazowych odwiedzinach w witrynie.

  Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby usunąć pliki cookie z dysku twardego komputera, blokować zapisywanie plików cookie lub informować użytkownika przed zapisaniem plików cookie.

 

 


2. JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIE SĄ UŻYWANE W WITRYNIE INTERNETOWEJ?

 

Pliki cookie używane w niniejszej witrynie internetowej

Zgodnie z wytycznymi Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych poniżej przedstawiamy szczegóły plików cookie używanych w niniejszej witrynie internetowej. Ma to na celu udzielenie jak najbardziej wyczerpujących informacji.

 

Techniczne pliki cookie

Umożliwiają użytkownikowi poruszanie się po witrynie internetowej, platformie lub aplikacji oraz korzystanie z różnych istniejących na tych platformach opcji lub usług, w tym także tych używanych przez wydawcę do nadzorowania i obsługi witryny internetowej oraz dostarczania jej funkcji i usług. Oto lista używanych przez nas plików cookie:

  

NAZWA DOSTAWCA CEL CZAS PRZECHOWYWANIA TYP
PHPSESSID seprotec.com Przechowuje stan użytkownika w każdej odwiedzanej witrynie. Sesja TECHNICZNE
GDPR seprotec.com Przechowuje stan zgody użytkownika na wykorzystywanie plików cookie w domenie. Sesja TECHNICZNE
cookie_notice_accepted seprotec.com Ten plik cookie zapamiętuje, czy komunikat ostrzegawczy dotyczący plików cookie został zaakceptowany, aby móc przestać go wyświetlać w czasie jego aktywności 15 dni TECHNICZNE
wp-settings-1 Wordpress Platforma Wordpress używa tego pliku cookie, aby dostosować widok administratora i interfejs strony głównej. 1 rok TECHNICZNE
wordpress_test_cookie Wordpress Sprawdza, czy możliwe jest dodanie plików cookie. Sesja TECHNICZNE

  

 

Analityczne lub pomiarowe pliki cookie:

Są to pliki pozwalające osobie odpowiedzialnej za nie monitorować i analizować zachowanie użytkowników witryn internetowych, z którymi są powiązani, w tym ilościowo określać wpływy reklam. Informacje gromadzone za pomocą tego typu plików cookie służą do pomiaru aktywności witryn internetowych, aplikacji lub platformy do celów wdrażania ich usprawnień w oparciu o analizę danych dotyczących korzystania przez użytkowników z serwisu.

 

Oto lista używanych przez nas plików:

 

NAZWA DOSTAWCA CEL CZAS PRZECHOWYWANIA TYP
_ga [x2] Google Analytics Rejestruje unikatowy identyfikator wykorzystywany do generowania danych statystycznych na temat użytkowania witryny przez odwiedzającego. 2 lata ANALITYCZNE
_gat [x2] Google Analytics Używany przez usługę Google Analytics do kontroli liczby żądań. 1 dzień ANALITYCZNE
_gid [x2] Google Analytics Rejestruje unikatowy identyfikator wykorzystywany do generowania danych statystycznych na temat użytkowania witryny przez odwiedzającego. 1 dzień ANALITYCZNE
__ssid Active Campaign Mierzy skuteczność reklam i dostarcza rekomendacje, 3 lata 10 miesięcy ANALITYCZNE
_gid Google Analytics Zapisuje i zlicza liczbę odwiedzin w witrynie. 1 dzień ANALITYCZNE
_ym_d Yandex Metrica Zapisuje pierwszą wizytę w witrynie. 1 rok ANALITYCZNE
mp_a36067b00a263cce0299cfd960e26ecf_mixpanel Mixpanel Ten plik cookie służy do analizy ruchu, a przede wszystkim sposobu dotarcia przez użytkownika do platformy. 1 rok ANALITYCZNE
Tk_Ir Jectpack Zbiór wewnętrznych metryk dot. aktywności użytkownika, służący do poprawy doświadczeń użytkownika. 1 rok ANALITYCZNE
Intercom-id- Intercom Rejestruje unikatowy identyfikator wykorzystywany do generowania danych statystycznych na temat użytkowania witryny przez odwiedzającego. 6 miesięcy ANALITYCZNE
_hjSessionUser_2294649 Hotjar Rejestruje unikatowy identyfikator wykorzystywany do generowania danych statystycznych na temat użytkowania witryny przez odwiedzającego. 8 miesięcy ANALITYCZNE
_hjid Hotjar Rejestruje unikatowy identyfikator wykorzystywany do generowania danych statystycznych na temat użytkowania witryny przez odwiedzającego. 8 miesięcy ANALITYCZNE
_rd_wa_id RD Station Rejestruje unikatowy identyfikator wykorzystywany do generowania danych statystycznych na temat użytkowania witryny przez odwiedzającego. 1 rok 6 miesięcy ANALITYCZNE
_utmzz WP Engine Śledzi, skąd przybyli użytkownicy, rodzaj używanej przeglądarki, łącza, które kliknęli, używane słowa kluczowe i lokalizację. 4 miesięcy 15 dni ANALITYCZNE

  

 

Pliki cookie związane z reklamą behawioralną:

Przechowują informacje o zachowaniu użytkowników uzyskane dzięki ciągłej obserwacji ich nawyków przeglądania, co pozwala na opracowanie określonego profilu, na podstawie którego wyświetlają reklamy.

 

Oto lista używanych przez nas plików:

 

NAZWA DOSTAWCA CEL CZAS PRZECHOWYWANIA TYP
em_acp_globalauth_cookie Active Campaign Sprawdzenie, czy w witrynie włączono śledzenie danych. 16 dni REKLAMA BEHAWIORALNA
__zlcmid Active Campaign Rejestruje unikatowy identyfikator wykorzystywany do generowania danych statystycznych na temat użytkowania witryny przez odwiedzającego. 1 rok REKLAMA BEHAWIORALNA
cmp Active Campaign Sprawdzenie, czy w witrynie włączono śledzenie danych. 1 dzień REKLAMA BEHAWIORALNA
ac Active Campaign Sprawdzenie, czy w witrynie włączono śledzenie danych. 1 dzień REKLAMA BEHAWIORALNA
_uetvid Bing Ads Zapisuje i śledzi wizyty w różnych witrynach internetowych. 16 dni REKLAMA BEHAWIORALNA
_gcl_au Google Adsense Zapisuje i śledzi konwersje (działania pokroju decyzji o zakupie, zapisanie się do newslettera itp.). Stały REKLAMA BEHAWIORALNA
_clck Microsoft Clarity Rejestruje unikatowy identyfikator wykorzystywany do generowania danych statystycznych na temat użytkowania witryny przez odwiedzającego. 1 rok REKLAMA BEHAWIORALNA

  

 

Pliki cookie dotyczące preferencji lub personalizacji:

Zapamiętują informacje, dzięki czemu użytkownik uzyskuje dostęp do usług o cechach odróżniających jego wrażenia od doświadczeń innych użytkowników.

 

Oto lista używanych przez nas plików:

 

NAZWA DOSTAWCA CEL CZAS PRZECHOWYWANIA TYP
_ym_uid Yandex Metrica Przechowuje i śledzi tożsamość użytkownika. 1 rok PERSONALIZACJA
tk_or Jectpack Zbiór wewnętrznych metryk dot. aktywności użytkownika, służący do poprawy doświadczeń użytkownika. 5 lata PERSONALIZACJA

 

W odniesieniu do niniejszej polityki spółka SEPROTEC TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, S.L. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści lub prawdziwość polityk innych firm ani warunków użytkowania i prywatności (także tych, do których łącza zawarto w niniejszym dokumencie).

 

 


3. ZGODA

 

Użytkownik niniejszym akceptuje i udziela zgody na wykorzystywanie w witrynie powyżej wspomnianych plików cookie w następujący sposób: podczas odwiedzin w witrynie użytkownik zobaczy komunikat informujący o tym, że witryna internetowa korzysta z plików cookie. Użytkownicy mogą zdecydować, czy wyrażą zgodę na użytkowanie plików cookie, klikając przycisk Akceptuj/Akceptuj wszystkie oraz dostosowując swoje preferencje w panelu ustawień lub w przeglądarce internetowej.

Klikając przycisk Akceptuj, użytkownik akceptuje korzystanie z naszych plików cookie oraz, w stosownych przypadkach, plików cookie stron trzecich. Panel szczegółów konfiguracji/widoku pozwala na ich akceptację według typu.

 

 

4. WARUNKI I KRYTERIA PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Wszelkie przekazywane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zgromadzone.

Gdy dane nie będą dłużej potrzebne do celów przetwarzania, zostaną zachowane i należycie zablokowane w sposób umożliwiający ich udostępnienie (w zależności od wymagań) upoważnionym organom administracji publicznej, sędziom, sądom lub prokuratorom przez ustawowy okres umożliwiający podejmowanie działań sądowych wynikających ze stosunków z klientem lub przez przewidziane prawem okresy przechowywania.

 

 


5. JAK ZABLOKOWAĆ LUB USUNĄĆ ZAPISANE PLIKI COOKIE?

 

Użytkownik może włączyć, zablokować lub usunąć pliki cookie na komputerze. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Poniżej zamieszczamy łącza do instrukcji na ten temat dla najpopularniejszych przeglądarek:

 

 

 • Explorer 
 • Microsoft Edge
 • Chrome 
 • Firefox 
 • Safari 
 • Opera
 •  

  Należy pamiętać, że wyłączenie jakichkolwiek plików cookie może uniemożliwić lub utrudnić przeglądanie lub korzystanie z usług oferowanych w witrynie.

   

   


  6. ODBIORCY INFORMACJI

   

  Firmy współpracujące, które będą miały dostęp do informacji uzyskanych za pomocą plików cookie witryny, wymieniono w panelu konfiguracji, gdzie można również zapoznać się z celami, do jakich je wykorzystują, oraz z ich odpowiednimi politykami prywatności.

  Ponadto informujemy, że niektórzy z naszych dostawców — w tym także firmy współpracujące — mogą przekazywać dane do krajów trzecich. O wszelkich transferach do krajów trzecich można dowiedzieć się z treści odpowiednich polityk prywatności.

   

   


  7. ZMIANY

   

  Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie może być zmieniana zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi lub do celów jej przystosowania do zaleceń Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych.

    W związku z tym użytkownicy powinni od czasu do czasu sprawdzać niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie.

    W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej polityce w miarę możliwości poinformujemy o tym użytkowników poprzez opublikowanie stosownego komunikatu w witrynie internetowej.

    W sprawie pytań na temat niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt ze spółką SEPROTEC TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, S.L. pod następującym adresem e-mail: privacy@seprotec.com