Ludzie

Nasz zespół tłumaczy

Nasz zespół tłumaczy ustnych

Dlaczego warto z nami pracować?

Inne stanowiska

Oferty pracy

Pracownicy


Talent, zaangażowanie i profesjonalizm naszego zespołu sprawiły, że jesteśmy liderami na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, na którym najważniejszym zasobem jest kapitał ludzki. Naszą rolą jest pozyskiwanie i utrzymywanie najlepszych ekspertów na rynku. Dlatego nasze procesy rekrutacji są bardzo skrupulatne.
Po dokonaniu wyboru kandydata skupiamy się na rozwoju umiejętności każdego pracownika, pragnąc rozwijać jego talent, zwiększać motywację i samodzielność w podejmowaniu wyzwań. Wszystko to stanowi o tożsamości SeproTec.