Języki migowe to języki złożone z rozmaitych znaków. Są one używane przez osoby niesłyszące oraz ludzi, którzy się z nimi kontaktują. Mają one własną strukturę gramatyczną i leksykalną. Oznacza to, że nie stanowią transliteracji języków mówionych, lecz są pełnoprawnymi, naturalnymi językami.

Wysiłki firmy SeproTec na rzecz wspierania pełni praw obywatelskich i wyrównywania szans społeczności osób niesłyszących doprowadziły do współpracy z kilkoma stowarzyszeniami zmagającymi się z trudnymi do wyeliminowania barierami w komunikacji.