Tłumaczenie symultaniczne
Tłumacz ustny przekłada wypowiedź mówcy w czasie jej trwania. W tym celu tłumacz potrzebuje sprzętu do tłumaczenia symultanicznego (dźwiękoszczelna kabina, sprzęt audio, słuchawki, mikrofon) oraz pomocy technika. Odbiorcy słuchają tłumacza w czasie rzeczywistym, korzystając ze słuchawek. Ten rodzaj tłumaczenia ustnego zapewnia najlepsze rezultaty pod względem jakości, natychmiastowości i płynności. Firma SeproTec Multilingual Solutions specjalizuje się zarówno w koordynacji pracy zespołów tłumaczy ustnych (złożonych z najlepszych ekspertów na rynku), jak i dostarczaniu sprzętu i personelu technicznego. 

Tłumaczenie symultaniczne przy pomocy systemu Infoport
Infoport to przenośny, bezprzewodowy system do tłumaczenia symultanicznego. Jest to prosty zestaw (jednostka przenośna, mikrofon i słuchawki) pozwalający tłumaczowi przemieszczać się w obrębie danego miejsca bez utraty dźwięku. Ten rodzaj tłumaczenia często wykorzystywany jest podczas zorganizowanych wycieczek, sesji w fabrykach czy spotkań z udziałem do 20 osób.

Tłumaczenie symultaniczne szeptane (tzw. szeptanka)
Tłumacz ustny siedzi za osobą lub kilkoma osobami (maks. 3), które nie znają danego języka, i tłumaczy symultanicznie wypowiedź mówcy do uszu uczestników. Tłumacz przekłada także wypowiedzi klientów innym uczestnikom. Ten rodzaj tłumaczenia symultanicznego wykorzystuje się zazwyczaj podczas krótkich spotkań, w czasie których tylko pojedyncze osoby nie posługują się językiem obcym.