Zdalne tłumaczenie wideo (Video Remote Interpreting, VRI) to nowatorska usługa zmieniająca sposób komunikacji międzyludzkiej. Usługa VRI pozwala komunikować się wielu osobom bez fizycznej obecności tłumacza. Profesjonalny tłumacz jest dostępny za pośrednictwem połączenia wideo, co eliminuje konieczność bezpośredniego uczestniczenia w wydarzeniu.


Rozwiązanie to łączy zalety tłumaczenia telefonicznego oraz tradycyjnego tłumaczenia ustnego. Prowadzi też do oszczędności czasu i zmniejszenia kosztów podróży i oferuje dodatkowe wsparcie wizualne w porównaniu z usługami tłumaczeń telefonicznych.Usługi tłumaczeń wideo to doskonały sposób komunikowania się z personelem, partnerami biznesowymi, pacjentami czy klientami, którzy są niesłyszący, niedosłyszący, mają trudności z mową lub ograniczoną znajomość języka, w którym prowadzona jest rozmowa. Technologia ta jest coraz powszechniej wykorzystywana w sektorze opieki zdrowotnej, działalności biznesowej i w innych sektorach z uwagi na ułatwienie komunikacji ustnej i wizualnej.

Usługi zdalnego tłumaczenia wideo umożliwiają błyskawiczny dostęp na żądanie do specjalnie przeszkolonych tłumaczy za pośrednictwem komputera, tabletu czy smartfona. Z uwagi na możliwość obserwowania mowy ciała i wyrazu twarzy zmniejszają ryzyko wystąpienia nieporozumień.


Dokumenty PDF do pobrania