Procesy korekty i edycji mają kluczowy wpływ na jakość tłumaczenia. Złe tłumaczenie lub źle napisany tekst może stwarzać wiele problemów. Dlatego pracujemy ze specjalistami językowymi przeszkolonymi w zakresie korekty i edycji, będącymi ekspertami w swojej dziedzinie.

Usługi korekty oferowane przez firmę SeproTec są dostosowywane do potrzeb każdego klienta. Oto kilka naszych najpopularniejszych usług:
- Edycja dwujęzyczna:
Czasem klienci chcą sprawdzić jakość przetłumaczonych tekstów oraz upewnić się, że te same informacje przekazano w taki sam sposób jak w oryginale, stosując odpowiedni styl. Tego rodzaju zlecenia wymagają drobiazgowego porównania tłumaczenia z wersja oryginalną. Edytorzy firmy SeproTec to profesjonalni, rodzimi użytkownicy języka docelowego, którzy biegle znają język i kontekst kulturowy dotyczący tekstu źródłowego.


- Korekta:
Błędy ortograficzne, typograficzne i gramatyczne potrafią zepsuć nawet bardzo dokładne tłumaczenie. Dlatego niezwykle istotne jest, aby zlecać sprawdzenie i korektę tekstów specjalistom językowym. Poprawią oni wszelkie błędy pojawiające się w tekście, zapewniając jak najlepszą jakość.


- Standardowa edycja:
W ramach tego rodzaju edycji edytor otrzymuje pojedynczy oryginalny dokument i zapewnia jego poprawność i spójność, dba o odpowiednią strukturę i przystosowanie treści do odbiorcy docelowego. Upewnia się też, że tekst nie wpłynie negatywnie na obraz przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za treść. Dobrze wykonane zlecenie edycji nie wpływa na styl autora. Zmianie ulec może natomiast język. Służy to wyjaśnieniu potencjalnych niejasności czy niezrozumiałych fragmentów.


Dzięki naszym profesjonalnym usługom korekty i edycji klienci zyskują pewność, że odbiorcy zrozumieją dokładnie to, co autor chciał im przekazać.