Żyjemy w dobie globalizacji. Granice państw powoli ustępują rynkom międzynarodowym i swobodnemu przepływowi ludzi. Potwierdzenie pełnej zgodności tłumaczeń dokumentacji sporządzonej pierwotnie w innym języku zlecane przez poszczególne organy władzy ma jeszcze większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej.


„Firma SeproTec weryfikuje, porównuje, zestawia i poświadcza tłumaczenia zgodnie z wymogami prawnymi każdego kraju”.

Firma SeproTec nie wykonuje po prostu tłumaczenia z języka źródłowego na język docelowy. Potwierdzamy i gwarantujemy również pełną równoznaczność oryginału i tłumaczenia. Z uwagi na chęć zapewnienia najwyższej jakości prowadzimy bazę danych tłumaczy przysięgłych uprawnionych przez rządy poszczególnych państw do pracy w danych kombinacjach językowych. W związku z tym firma SeproTec weryfikuje, porównuje, zestawia i poświadcza tłumaczenia zgodnie z wymogami prawnymi każdego kraju.

Ta gałąź tłumaczenia jest szczególnie ważna w sytuacjach zawodowych, np. podczas rozpraw sądowych, przy sporządzaniu dokumentów notarialnych czy poufnych raportów. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na formę jak i funkcję przekładu. Dzięki temu produkt końcowy całkowicie spełnia wymagania kraju docelowego i jest uznawany za wiążący prawnie, realizując swoje zadanie.