Zarządzanie terminologią jest niezbędne przy realizacji dużych czy  długoterminowych projektów, a nawet tłumaczeniu krótszych dokumentów zawierających bardzo specjalistyczną terminologię.

Bazy terminologiczne pozwalają zadbać o spójność dokumentacji, uspójniając język używany przy konkretnych projektach i stanowiąc także przewodnik stylistyczny.

Zespół ekspertów z firmy SeproTec jest w pełni przeszkolony w zakresie zarządzania bazami terminologicznymi  i przystosowywania ich do potrzeb klientów.